Knieps-Port le Roi, T./Dillen, A. (red.): (N)iets voor dummies? Over de spirituele competentie van de leek

Knieps-Port le Roi, Thomas / Dillen, Annemie (red.)

(N)iets voor dummies? Over de spirituele competentie van de leek

Met bijdragen van Luc Bouckaert, Judtih Cockx, Kees de Groot, Maaike de Haardt, Annemie Dillen, R. Ruard Ganzevoort, Thomas Knieps-Port le Roi, Patrick Ruysschaert, Bellinda Staelens, Laurien Schrijver, Katie Velghe en Johan Verstraeten.

 De geïnstitutionaliseerde godsdienst staat vandaag bij velen slecht aangeschreven. Is dit simpelweg het gevolg van de zich doorzettende secularisering? Of verwijdert het geloof van mensen die zichzelf vaak als ‘spiritueel maar niet religieus' beschrijven, zich van de officiële geloofsvormen en -praktijken die gedurende eeuwen door de kerk werden opgelegd? Nieuwe theologische reflecties over spiritualiteit van leken kunnen een uitweg bieden in de spanning tussen institutie en traditie enerzijds en eigen vormgeving van spiritualiteit anderzijds. De teksten in dit boek geven inzage in de verschillende facetten van deze zoektocht, die van vitaal belang lijkt voor de toekomst van de Kerk. Dit boek richt zich tot pastores uit alle sectoren, zorgverleners, beleidsverantwoordelijken en allen die geïnteresseerd zijn in de spirituele expertise van de leek in de kerk. Het wil aanzetten geven tot waardering van en kritisch-constructieve dialoog over spiritualiteitsbeleving vanuit en te midden van het leven van alledag, waarin de zogenaamde ‘leken' ten volle expert zijn.

Antwerpen: Halewijn,  2014. - 150
ISBN: 978-90-8528-283-9